وکالت حیدری شهباز در مرحله مقدماتی پرونده سینا مطلبی پذیرفته نشد

وکالت حیدری شهباز در مرحله مقدماتی پرونده سینا مطلبی پذیرفته نشد    
 

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی

شیرزاد حیدری شهباز که قرار بود وکالت سینا مطلبی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس را بر عهده گیرد، صبح امروز برای دیدار با جعفر صابری زفرقندی، قاضی پرونده‌ی مطلبی به مجتمع قضایی فرودگاه مراجعه کرد ولی قاضی پرونده، وی را نپذیرفت.
حیدری شهباز به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: منشی قاضی زفرقندی وکالت‌نامه و تقاضانامه‌ی مرا نزد قاضی برد ولی وی معتقد است که پرونده در مرحله‌ی مقدماتی است و این وکالت را قبول نمی‌کند.
این وکیل دادگستری گفت: طبق اصل 35 قانون اساسی اشخاص حق اختیار کردن وکیل مدافع را دارند بنابراین در هر جایی که متعاقب اتهامات وارده تحقیقاتی مطرح باشد از هر قبیل و به هر شکل در صورت درخواست متهم، حضور وکیل الزامی است و هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.
وی افزود: در ماده‌ی 128 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر مرحله‌ی تحقیق است تا زمانی که سیستم دادگاه‌های عام اجرا می‌شود، این مطلب مشمول اطلاق اصل مذکور خواهد بود بنابراین به بهانه‌ی این‌که پرونده در مرحله‌ی تحقیق است نمی‌توان حق متهم را در داشتن وکیل مدافع از او دریغ کرد.
حیدری شهباز تاکید کرد: حضور وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی نه تنها موجب حفظ حقوق متهم و مصون ماندن اصول قانون اساسی از هرگونه تعرض است بلکه باعث می‌شود که قوه‌ی قضاییه از مسائلی که درخصوص عدم حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی مطرح می‌شود، مصون بماند؛ ضمن این‌که ماده‌ی 128 قانون آیین دادرسی و تبصره‌ی آن هیچ‌گونه مغایرتی با تنظیم و تکمیل وکالتنامه ندارد.


URL : http://www.lawyershahbaz.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=4238