اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور

تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۱۳

اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

شماره۱۷۴۸۵                                                                              ۱۳۹۷/۲/۲۲

سازمان برنامه و بودجه کشور

پیرو ابلاغیه «قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شماره ۱۶۸۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷، به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره ۳۴۸/۱۱۱۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

شماره۱۶۸۹۴۵                                                                          ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۳۴۸/۱۱۳۹۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

شماره۳۴۸/۱۱۱۵۴                                                                       ۱۳۹۷/۲/۱۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره ۳۴۸/۱۱۳۹۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه های زیر در مورد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ابلاغ می شود:

۱ـ ماده واحده:

ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون

(۱۲.۲۳۱.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۳۱.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (۴.۴۳۸.۶۰۴.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (۳.۸۶۷.۸۶۶.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (۵۷۰.۷۳۸.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲ـ تبصره (۱۲):

در پاراگراف سوم بند (ج) تبصره (۱۲) رقم «یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به رقم «ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می شود.

۳ـ در ردیف های بودجه:

ـ ردیف درآمدی شماره طبقه بندی ۱۶۰۱۶۵ با عنوان «کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی به (۳۱.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال اصلاح می شود.

ـ ردیف هزینه ای شماره ۳ ـ۱۱۱۱۰۰ با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ تقویت بنیه دفاعی ـ ارتقای توان دفاعی به (۲۸.۰۱۹.۱۳۸) میلیون ریال اصلاح می شود.

ـ ردیف هزینه ای شماره ۶ ـ۱۱۱۱۰۰ با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ حفظ توان تولید صنایع دفاعی به (۶.۹۱۷.۴۷۰) میلیون ریال اصلاح می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


URL : http://www.lawyershahbaz.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=161489