Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/print.php on line 29
هشتم دی‌ماه، سالروز امضای نخستین قانون اساسی ایران است

هشتم دی‌ماه، سالروز امضای نخستین قانون اساسی ایران است

هشتم دی‌ماه، سالروز امضای نخستین قانون اساسی ایران است.

پیش از آن، قانون در ایران همان ارادۀ شاهانه بود و چیزی فراتر از آن در تصور نمی‌گنجید.

نهضت مشروطه، پادشاه قاجار را در هشتم دی‌ماه 1285 خورشیدی وادار به امضای سندی کرد که وظیفۀ قانون‌گذاری را بر عهدۀ مجلس شورا می‌گذاشت.

 نخستین قانون اساسی ایران، 51 ماده داشت. یک سال بعد، یعنی در مهر 1286، متمم قانون اساسی تدوین شد و به امضای محمدعلی شاه رسید.

نهضت مشروطیت ایران، اگر هیچ فایده‌ای نداشت جز اینکه «قانون» را – هرچند ناقص و نارس - به معادلات سیاسی ایران وارد کرد، بزرگ‌ترین تحول سیاسی در تاریخ معاصر ایران است. در آن سال‌ها نخبگان ملی و دینی دریافته بودند که تنها نیرویی که می‌تواند سلطنت را مهار کند، قانون است. اما آنچه در سال‌های بعد رخ داد، استفاده از قانون برای مهار مردم بود.

شاهان و درباریان، توپ قانون را در زمین مردم انداختند و همه فراموش کردند که قانون برای توزیع قدرت بود، نه توبیخ ملت.

به قول ایرج‌میرزا:

از آن گويند گاهي لفظ قانون

كه حرف آخر قانون بود نون

تاریخ معاصر ایران، تاریخ کوشش انسان ایرانی برای صدرنشینی قانون است. هزار افسوس که همواره در این راه سکندری خوردیم و راه به دهی نبردیم.

 پاسداری از قانون، تنها از مردمی و حاکمانی برمی‌آید که اولا قانون را بالاترین مقام بدانند و ثانیا فردا را هم بینند.

نقض قانون، اگر امروز گرهی بگشاید، فردا را پر از گره‌های کور می‌کند. تامس مور(۱۴۷۸- ۱۵۳۵)، شهید قانون و اسطورۀ قانون‌گرایی در تاریج جهان، وقتی حاضر نشد قانونی را به نفع پادشاه انگلستان زیر پا بگذارد، در آستانۀ اعدام گفت:

«مرگ، هزینه‌ای است که من امروز می‌پردازم تا هیچ‌یک از قوانین کشورم نقض نشود؛ اما می‌دانم که روزی همین قانون از جان و مال فرزندان و نوادگان و همۀ نسل‌های پس از من در انگلستان، پاسداری خواهد کرد.»

رضا بابایی


URL : http://www.lawyershahbaz.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=163710