Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/print.php on line 29
چرا همه انرژی خود را مصرف میکنی وقتی نیمی کفایت می کند

چرا همه انرژی خود را مصرف میکنی وقتی نیمی کفایت می کند

اگر دو نفر با هم طنابی را بکشند هر کدام ۹۳ درصد از قدرت خود را به کار میگیرند ،وقتی سه نفر باهم بکشند این عدد ۸۵ درصد است و اگر هشت نفر بکشند فقط از ۴۹ درصد قدرت استفاده میکنند،

به این پدیده اثر کم کاری اجتماعی گویند . زمانی که عملکرد فردی به طور مستقیم  قابل مشاهده نیست و با تلاش گروهی آمیخته می شود  کم کاری اجتماعی قابل مشهود است

،مخصوصا وقتی که این کوتاهی ها به چشم نمی آید .

یک سوال پیش می آید

چه کسی این ایده تحسین شده را مطرح کرده که تیم ها بسیار بیشتر از افراد موفق می شوند

شاید ژاپنی ها ، ژاپنيها اين موضوع را در مسابقه فوتبال با پرسپوليس ثابت كردند،

زیرا کم کاری اجتماعی به ندرت در ژاپن اتفاق می افتد .در غرب تیم ها فقط و فقط در صورتی بهتر عمل میکنند که کوچکتر و متشکل از افراد مختلف و متخصص باشند، زیرا در این گروهها عملکرد فردی هر متخصص قابل ردیابی است.

کم کاری اجتماعی پیامدهای جالبی دارد ما نه تنها در مشارکت بلکه حتی در حوزه جواب گویی هم تمایل به عقب نشینی داریم؛ هیچ کس نمی خواهد مسئولیت کارهای خلاف یا تصمیم های بد کل گروه را قبول کند ،ما پشت تصمیم های تیمی پنهان می شویم

به همین دلیل است که تیم ها  نسبت به تک تک اعضا ریسک های بزرگتری دارند زیرا افراد گروه استدلال میکنند که اگر کارها بد پیش برود آن ها تنها کسانی نیستند که سرزنش خواهند شد این اثر را انتقال مخاطره آمیز گویند که برای شرکت ها و استراتژیست ها و تيمهاي ورزشي بسيار خطرناك است.

 در نتیجه مردم در گروه ها نسبت به وقتی تنها هستند متفاوت رفتار میکنند با آشکار شدن عملکردهای فردی تا حد امکان میتوان نقاط ضعف گروهها را خفیف کرد .

امروزه اين ضعف اجتماعي نه تنها در گروهها و تيمهاي ورزشي ما ديده ميشود، بلكه به حوزه رفتارهاي فردي هم كشيده شده است، بنابراين انچه در اجتماع اسيب محسوب ميشود نتيجه كاهش همبستگي اجتماعي است كه اينده مخاطره اميزي را براي كل اجتماع رغم ميزند. اين رفتارها در حوزه اقتصادي و ورزشي نمود اشكار دارد و جامعه نيازمند درمان گروهي است والا در ساير زمينه ها دولت قادر به ايجاد وفاق اجتماعي نيست.


URL : http://www.lawyershahbaz.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=163555