Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/print.php on line 29
اندر حکایت حسد و پیامدهای فردی و اجتماعی آن

اندر حکایت حسد و پیامدهای فردی و اجتماعی آن

از يكي از دوستان وكيل پرسيدم ؛ چرا وقتيكه اتومبيل بهتري دارد، در زمان فعاليتهاي روزمره كه عمده وقت او را هم پوشش ميدهد، و بخصوص در جمع همكاران، از اتومبيل بهترش استفاده نميكند ؟! پاسخ او حكايت از ان داشت كه موضوع مورد سوال سببش حسد دوستانش بوده و در دفتر كار مشترك هم ملاحظات مربوط به رفت و امد موكلينش  حسد برخي از همكارانش را برانگيخته است و مضافا اينكه تاكيد ميكرد شعار من دراوردي" از كجا اورده اي "هم يادمان باشد . توصيه ميكرد برو طلا و ارز بخر.ياد شعري از ملك الشعراي بهار افتادم كه ميگويد:

خامشي جستم كه حاسد مرده پندارد مرا

وز سر رشك و حسد كمتر بيازارد مرا

بله ،واقعيت اين است كه انسانها همیشه،ذاتا و اكتسابا ، به نسبت های متفاوت، حسود بوده اند و برای گریز از شر حسد یکدیگر به وسائل گوناگون متوسل شده اند، گروهي نعل اسب را بر سردر منزل خود نصب می کردند، عده ای با همراه داشتن ادعية بسته بندی و مکتوم ، قصد دفع شر حسد حاسدان را کرده اند و افرادی هم با مراجعه به جادوگر و رمال و قرار دادن زاج سفید در آتش، آرزوی ترکیدن چشم حسود را دارند. همينطور اشخاصي هم بطور صریح تر درپشت اتومبیل و یا موتورسیکلت خود جملاتی چون : " به تو چه حسود !"؛ " بر چشم شور لعنت " و" در حقیقت مالک اصلی خداست ، این امانت بهر روزی دست ماست" را می نویسند تا بتوانند بدینوسیله دفع ضرر و زیان ناشی از حسد حسودان را تحقق بخشند . صرفنظر از نگاه منفي به فعاليت ثروت اندوزي مشروع يا نامشروع ،از بعد روانشناسي اجتماعي جنبه خصمانه و توام با رنج حسد،  ناشي از بار ناتواني و عقيم بودن حسود است كه در دو نوع رفتار انعكاس مي يابد ؛  يكي تجاوز ساديستي به حريم محسود و ديگري رفتار مازوخيستي نسبت به خويشتن ،و انچه در خصوص احساس حسد درخور توجه است اين است كه حسود برتريهاي محسود خويش را همراه با احساس ناتواني ،بعنوان علت اصلي محروميت خويش تلقي مي كند و بر اثر اين احساس است كه پيوسته دچار رنج مضاعف مي شود و محسود هم ،چه وكيل و چه غير وكيل ، خود را مصداق ان شعر ملك الشعرا قرار دهد.

واقعيت اين است كه مسیر وقوع حسد ،در روان انسان و روابط اجتماعی ، فوق العاده پیچیده است و تحت شرایط خاص اجتماعی و روانی خاصي شکل می گیردو تبعا علاوه بر اثار منفي شخصي ، شرايط زيانبار اقتصادي هم بدنبال دارد. تاريخ نشان داده است كه استعداد انسان در ابتلای به حسد از همه جانداران فزون تر بوده است و یکی از علل این آسیب پذیری فراوان ، طول ایام طفولیت فرزند انسان است. در این ایام است که رقابتهای کودکانه خواهر و برادر منجر به حسد شده، برادر يا خواهر را نسبت به یکدیگر مظنون و دشمن می سازد و از انجا كه حسد چون اندوه ، شادی ، ترس، امید و یاس، مسیری طبیعی و قابل پیش بینی را طی نمی کند ، حسد تحت فشارهای اجتماعی و نابرابری شرایط زندگی افراد ، رقابتهاي ناسالم سياسي و اقتصادي و مقایسه های مداوم شرایط و احوال زندگی به وجود می اید که فهم چگونگی آن برای خود حسود از همه آسان تر است ، اما و از انجاكه ،به هر دليلي ،حسود توان ايجاد شرايط مشابه با محسود را ندارد ، اشكارا او را مورد هجمه و اتهام و در نتيجه جامعه را مورد تضرر اقتصادي و اجتماعي قرار ميدهد. از بين بردن شرايط رواني و اجتماعي مذكور و از بين رفتن مرز طبقات اجتماعي جامعه ، محدود به شرايط مذكور و حسد حاسد نيست ،بلكه اين شرايط و تصورات عمومي ناشي از ان ،سبب شده است نه تنها بخش اعظمي از افراد جامعه داشته هاي واقعي خود را  پنهان نگاه دارند ،بلكه خود هم از نتيجه اين نعمات الهي كه رنج ناشي كسب ان را هم بر خود تحميل كرده اند ، بي بهره باشند. نتيجه شرايط رواني و اجتماعي مذكور و نگرانيهاي حاصل از ان سبب ميشود تا اولا افراد جامعه بخشي از ثروت و دارائي خود را در غالب ثروتهاي غير قابل كنترل و غير محسوس ، نظير طلا و ارز ،پنهان نگه دارند ، و ثانيا اينكه اين ثروت كه بخش اعظمي از ان در غالب جواهرات در دسترس بانوان محترم قرار گرفته است، به اعتبار تصورات مذكور و عدم اعتماد عمومي به وضعيت اقتصادي دولتي و نگاه منفي مردم ، با كمترين تنشي در بازار ،هجمه عمومي به خريد اين محصولات را سبب شود و كنترل ان را از دسترس دولت خارج نموده و نظام اقتصادي كشور را متشنج ،و در نتيجه خروج اين بخش از ثروت اجتماعي  ، اين قسمت از سرمايه عمومي از چرخه اقتصادي كشور خارج شود و اي بسا كه كشف اين ثروتها و داشته ها فساد اقتصادي هم تلقي بشود.


URL : http://www.lawyershahbaz.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=162905